A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शंकरा करुणाकरा

शंकरा करुणाकरा
पाठी उभा राहूनी ये
हाक माझी ऐकुनी धावुनी ये, धावुनी ये

फुलवुनी अंगार डोळा
तूच मदना जाळिले
आपुल्या भक्तास भोळ्या
तूच ना सांभाळिले
आज वणवा पेटला, मेघ तू होउनी ये

आज लाखो वीर
जाती देशसेवा कारणा
तू तुझे सामर्थ्य देई
हीच माझी प्रार्थना
साधुसंतांची दयाळा, साक्ष ती घेउनी ये

 

Print option will come back soon