A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शांती-दीप हा आज

पृथ्वीगोल हा उजळुनी सगळा
शांती-दीप हा आज निमाला

भारतमाते तुझिया पोटी
रत्‍न जन्मली कोटी कोटी
जगताची या दिपवून दृष्टी
निघे जवाहर लाल आजला
शांती-दीप हा आज निमाला

पुसुनी दीन-दुबळ्यांचे आसू
फुलवुनिया सूख-शांती-हासू
शमवून सारे युद्ध पिपासू
पुलकित करूनी सर्व भूतला
शांती-दीप हा आज निमाला

पुरे अता अणुशस्त्र निर्मिती
कोटी जिवांची त्यात आहुती
रम्य जगा ती नको विस्मृती
शांतीमंत्र हा देउनी सकला
शांती-दीप हा आज निमाला
जवाहर - जवाहरलाल नेहरू.
निमणे - लय पावणे / मरणे.
पुलकित - आनंदित.
पिपासू - तहानलेला.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.