A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शपथ या बोटांची

शपथ या बोटांची, शपथ या ओठांची
तुझी मी जोडीदार

शपथ वनाची रे, शपथ मनाची रे
आकाशाची, दिशांगनाची
शपथ धरतीची, शपथ नवतीची
तुझी मी जोडीदार

शपथ खगांची रे, शपथ नगांची रे
प्रीतभारल्या उभ्या जगाची
शपथ या वार्‍यांची, नभातील तार्‍यांची
तुझी मी जोडीदार

शपथ जळाची रे, शपथ कुळाची रे
तरूलतिकांची, फुलाफुलांची
शपथ या श्वासांची, सुगंधीत वासांची
तुझी मी जोडीदार

शपथ आजची रे, शपथ उद्याची रे
सागरवेड्या सर्व नद्यांची
शपथ रे प्रीतीची, शपथ रे नीतीची
तुझी मी जोडीदार
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - वसंत देसाई
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - लक्ष्मणरेखा
गीत प्रकार - चित्रगीत
खग - पक्षी.
नवती - नवी पालवी.