A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शशिसूर्यप्रभा गगनाची

शशिसूर्यप्रभा गगनाची, ही दासी भूमितलावरिची ॥

मुखभानुवरा भालहिमकरा स्पर्शाया न धजे ही काया ॥

हे चरण मला रविचंद्रकला, सेवा योग्य गमे यांची ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वर- बालगंधर्व
नाटक - संगीत मानापमान
राग - मांड, पहाडी
ताल-धुमाळी
चाल-हट छोड सखी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत