A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विसरलास तू सहज मला

विसरलास तू सहज मला
विसरू कशी रे प्रिया तुला

तोडिलेस तू अपुले नाते
कधी न फिरकसी माझ्या येथे
तुझी आठवण करिता येते
कशी आडवू मी तिजला?

ती वेडी वेळ तिन्हीसांजेची
उरी शिरशिरी मनात भीती
लालस बोटे श्यामल हाती
धीट लाजरा प्रसंग पहिला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.