A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शेताला रं माझ्या नगं

शेताला रं माझ्या
नगं लावू नजर तुझी अस्मानी पांखरा

किती बघू तरी
भिरीभीरी
नको रं करू चोरी धटिंगण चोरा

कसा सळसळतो जोंधळा
नाही पिकला अजुनि कोवळा
तुला सदाच त्याचा लळा
हा दर्या मोत्याचा, लाख मोलाचा
झुलुदे रे झरझरा

जरी येशिल शेतावरी
मी गोफण नेमुन धरीं
तो फटका बसंल उरीं
तो घाव जिव्हारी फिरंल सुर्सुरी
येशिल ना माघारा
गीत - दत्ता डावजेकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर- लता राव
गीत प्रकार - भावगीत
गोफण - शेतातील धान्यावरील पक्षी उडवण्यासाठी दगड मारताना वापरावयाचे उपकरण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.