A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शिवा घे प्रसाद रामाचा

दिधला जरी तूं कैंचा घेऊं पत्कर राज्याचा
मी गोसावी नित्‌संचारी दास राघवाचा
शिवा घे प्रसाद रामाचा !

वैराग्याचें कसें मोहवी तुज मायजाल
स्वभावधर्मा सोडुनि कां कधिं सिद्धीप्रत जाल?
समष्टींत व्यक्तीचा लपला उजळ भावी काल
लौकिक वाढो उदंड जगतीं तव क्षात्रत्वाचा
शिवा घे प्रसाद रामाचा !

तव राज्यापाहून वाटतो स्वर्गा अभिमान
म्लेंच्छ बुडाले उदक लाभले करावया स्‍नान
आनंदभुवनीं या पुन्हां प्रगटला वेदोनारायण
नभांगणीं डौलांत फडफडो ध्वज रघुनाथाचा
शिवा घे प्रसाद रामाचा !

गडावरी गड जिंकुन केलें मायभूस मुक्त
कांचनगंगा झुळझुळतां नच उरे कोष रिक्त
रक्तसिंचनें अश्रुसिंचनें होतां अभिषिक्त
भावभरें नच घेतां संभव श्रेय लोपण्याचा
शिवा घे प्रसाद रामाचा !
अभिषिक्त - ज्याच्यावर अभिषेक झाला आहे असा, राजा.
उदक - पाणी.
क्षात्र - क्षत्रियासंबंधी.
म्लेंच्छ - यवन / हिंदुव्यतिरिक्त अन्य धर्मी.
समष्टी - समग्रता.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.