A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
श्रीमंत पतीची राणी

श्रीमंत पतीची राणी, मग थाट काय तो पुसतां ।
बंगला नवा नवकोनी, फुलबाग बगीचा भवता ॥

किती दासी जोडुनि पाणि, "जी" म्हणतील कामाकरितां ।
ही जात्या चतुर शहाणी, पति मुठींत ठेविल पुरता ॥

सुग्रास बसुनि खायाला ।
म‍उ शय्या लोळायाला ।
गुजगोष्टि काळ जायाला ।
ना काम-धाम, ना चिंता ।
ही फुगेल बघतां बघतां ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर- आशा भोसले
नाटक - शारदा
चाल-जरि गंध जगाचा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, चित्रगीत
  
टीप -
• नाटकातील पदाची ध्वनीफित अनुपलब्ध.
• स्वर- आशा भोसले, संगीत- शंकरराव कुलकर्णी, चित्रपट- शारदा (१९५१).
जात्या - स्वभावाने.
पाणि - हात.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.