A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
श्रीमंत पतीची राणी

श्रीमंत पतीची राणी, मग थाट काय तो पुसतां ।
बंगला नवा नवकोनी, फुलबाग बगीचा भवता ॥

किती दासी जोडुनि पाणि,
"जी" म्हणतील कामाकरितां ।

ही जात्या चतुर शहाणी,
पति मुठींत ठेविल पुरता ।

सुग्रास बसुनि खायाला ।
म‍उ शय्या लोळायाला ।
गुजगोष्टि काळ जायाला ।
ना काम, धाम, ना चिंता ।
ही फुगेल बघतां बघतां ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर- आशा भोसले
नाटक - संगीत शारदा
चाल-जरि गंध जगाचा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
जात्या - स्वभावाने.
पाणि - हात.