A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
श्यामल श्यामल मेघांसम

श्यामल श्यामल मेघांसम का भरून येती लोचन
राधिके येइल ग मोहन

हा नवरंगी साज सुगंधी
करिते गोकुळ बघ आनंदी
भिजवाया या हर्षाला उगाच का वर्षावा सावन

लोचन डोही यमुनेवाणी
जमले काळे काजळपाणी
जाई सांगुनी तुझी कहाणी वादळ उठता मनात भीषण

गुपित सांगते राधे तुजला
तुझ्याविना ना चैन हरीला
याच घडीला तव भेटीला अधीर झाला असेल साजण

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  साधना सरगम