A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सोनियाचा हरिण सखे

सोनियाचा हरिण सखे पाहिला वनी
झळझळ करी अंग अंग, गेले मन मोहुनी

कांचनाची कांचोळी
हौस मनी हुरहुरली
धाडियले रघुराया आण घालुनी

कळले ना कपट बाई
जवळी येइ, दूर जाई
चाळवीत नेइ गडे नाथा मजपासुनी

फसवी ही मृगमाया
जाणून ये जगमाया
आशेचा बाळपणा तुडवी देव हासुनी

ऐकू ये हाक कुठे
माझा ग धीर सुटे
हा बंधो ! हा सीते ! धाव धाव काननी
कांचन - सोने.
काचोळी - मागे बंद असलेली चोळी.
कानन - अरण्य, जंगल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.