A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूर तेच छेडिता

सूर तेच छेडिता गीत उमटले नवे
आज लाभले सखी सौख्य जे मला हवे

अबोल प्रीत बहरली, कळी हळूच उमलली
वेदना सुखावली हासली तुझ्यासवे

एकटा तरी स्मृती तुझ्याच या सभोवती
बोललो कसे किती शब्द शब्द आठवे
गीत - मधुसूदन कालेलकर
संगीत - एन्‌. दत्ता
स्वर- महेंद्र कपूर
चित्रपट - अपराध
गीत प्रकार - चित्रगीत