A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूर तेच छेडिता

सूर तेच छेडिता
गीत उमटले नवे
आज लाभले सखी सौख्य जे मला हवे

अबोल प्रीत बहरली
कळी हळूच उमलली
वेदना सुखावली हासली तुझ्यासवे

एकटा तरी स्मृती
तुझ्याच या सभोवती
बोललो कसे किती शब्द शब्द आठवे
गीत - मधुसूदन कालेलकर
संगीत - एन्‌. दत्ता
स्वर- महेंद्र कपूर
चित्रपट - अपराध
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.