A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सुख भरुन सांडते घरीदारी

सुख भरुन सांडते घरीदारी
मज काय उणे या संसारी?

गंगेहुन मन निर्मळ प्रेमळ
सासू नच ही माता केवळ
कर वत्सल फिरता पाठीवरी
मज काय उणे या संसारी?

जशी वार्‍याची झुळुक अनावर
नणंद तैशी गोड खेळकर
उतरला स्वर्ग या भूमीवरी
मज काय उणे या संसारी?

पूर्वपुण्य मम ये साकारून
पतीचरणांचे घडले पूजन
ही जोड मिळावी जन्मभरी
मज काय उणे या संसारी?
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - राम कदम
स्वर- सुमन कल्याणपूर
चित्रपट - भाग्यलक्ष्मी
गीत प्रकार - चित्रगीत
वत्सल - प्रेमळ.

 

Print option will come back soon