A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सुख उभे माझिया द्वारी

सुख उभे माझिया द्वारी घट भरभरुनी
द्वारकाधीश हा माझ्या अर्ध्या वचनी

ती आठवते मज स्वयंवराची वेळा
मी लिहिले होते प्रेमपत्र घननीळा
मी भाग्यवती मज हरिने नेले हरुनी

घालिते भुरळ ती वृंदावनिची राधा
भामेस जाहली प्राजक्ताची बाधा
अभिषिक्त परि मी भगवंताच्या नयनी

सारथी संगरी महारथींचा श्याम
मंदिरी माझिया प्रभुचा परि विश्राम
हर्षात हरवली यदुनाथाची राणी
अभिषिक्त - ज्याच्यावर अभिषेक झाला आहे असा, राजा.
संगर - युद्ध.

 

Print option will come back soon