A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सुख येता माझ्या दारी

सुख येता माझ्या दारी
सुखासवे तो उदया येईल दिन सोन्याचा संसारी

सुवासिनीच्या देहतरूवर हर्ष-फुलांचा फुलता मोहर
गंधवती मी होऊन जाइन सुखदेवाला सामोरी

नेत्रशिंपली भरता स्वाती, आनंदाचे झरता मोती
पति प्रेमावर उधळित राहिन मनोमनीच्या देव्हारी

अमर सुखाची पडता दृष्टी उजळून जाता जीवनसृष्टी
उणे न काही सुखरूप मीही सर्व सुखाच्या मंदिरी
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - बायकोचा भाऊ
गीत प्रकार - चित्रगीत