A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उगवला चंद्र पुनवेचा

उगवला चंद्र पुनवेचा!
मम हृदयी दरिया! उसळला प्रीतिचा!

दाहि दिशा कशा खुलल्या
वनिवनी कुमुदिनी फुलल्या
नववधु अधीर मनी जाहल्या!
प्रणयरस हा चहुकडे! वितळला स्वर्गिचा?
कुमुदिनी - श्वेतकमळाची वेल.