A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उगवला चंद्र पुनवेचा

उगवला चंद्र पुनवेचा !
मम हृदयी दरिया ! उसळला प्रीतिचा !

दाहि दिशा कशा खुलल्या
वनिवनी कुमुदिनी फुलल्या
नववधु अधीर मनी जाहल्या !
प्रणयरस हा चहुकडे ! वितळला स्वर्गिचा?
कुमुदिनी - श्वेतकमळाची वेल.