A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सुखाचें हें सुख श्रीहरि

सुखाचें हें सुख श्रीहरि मुख ।
पाहतांही भूक तहान गेली ॥१॥

भेटली भेटली विठाई माउली ।
वासना निवाली जिवांतील ॥२॥

चंद्रासी चकोर मेघासी मयूर ।
वाटे तैसा भर आनंदाचा ॥३॥

नामा ह्मणे पाप आणि ताप दुख: गेलें ।
जाहलें हें सुख बोलवेना ॥४॥
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.