A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू सुंदर चाफेकळी

तू सुंदर चाफेकळी । धमक ग पिवळी,
किति कांति तुझी कोवळी !
तू नंदनवनीची चुकून अप्सरा आलिस या भूतळी ॥

स्वर्गात उमलली । सूर्यफुलाची तू कळी ।
तू लावण्याची तिच्याच का पाकळी ।
वर्णिता तुला ही जीभ पडे पांगळी !
हे काळीज माझे का चुरडुनी सदा तुझ्या पायदळी ॥