A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
थाट समरिचा दावी नट

थाट समरिचा दावी नट साचा; परि येतां
मग काळ करणिचा, लागतो नाट ॥

स्वयंवरा मम नटवा आला; सोंग सजविलें,
धनुला धरिलें, मत्स्य दिसेना, बाण चढविना;
जय पावेना हा थयथयाट ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वर-
नाटक - संगीत द्रौपदी
राग - हमीर
ताल-त्रिवट
चाल-धीट लंगरवा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.