A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सुखी ठेव देवा त्यांना

सुखी ठेव देवा त्यांना, सुखी ठेव देवा

आई करते माया रे
बाबा देती छाया रे
आजोबांनी उपदेशाचा मंत्र आम्हाला द्यावा, देवा

आम्ही होऊ श्रावण बाळ
माय-पित्यांचा करू सांभाळ
कावड घेऊन चालत जाऊ पुण्याईच्या गावा, देवा

पुंडलिकाचे रूप धरू
माय-पित्यांचे पाय चुरू
वीट फेकून तुला थांबवू परि न सोडू सेवा, देवा
कावड - जड पदार्थ नेण्यासाठी आडव्या बांबूच्या दोन टोकांस दोन दोर्‍या बांधून त्याला ओझी अडकवण्याची केलेली व्यवस्था.