A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूर सनईत नादावला

सूर सनईत नादावला
पूर नयनांत या दाटला
सांग विसरू कशी मी तुला

पुण्यवंतापरी या घरी जन्मले
सात जन्मांतले भाग्य जे लाभले
सात या पाउली विस्मरू मी कशी-
मूर्त आई तुझी वत्सला?

सान होते कशी मूक वेडी कळी
अमृताने तुझ्या वाढले मी खुळी
रोमरोमी जयाच्या तुझ्या भावना
गंध विसरेल का गे फुला?

पूस डोळे नको हुंदके आसवे
चालले गे जरी मी पतीच्यासवे
माउली तू मला साउली जीवनी
मी तुझी लाडकी प्रेमला !
वत्सल - प्रेमळ.
सान - लहान.