A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूर्यदेव आला

आभाळानं उघडला सोनियाचा डोळा
निळ्या निळ्या अंगणात सूर्यदेव आला

कोंबड्यानं दिली बांग, घरोघरी आली जाग
गोठ्यामधे बोलाविते गाय वासराला

झाली तुळशीची पूजा, गाव लागे कामकाजा
दुरिताला पुण्याईचा मिळाला उजाळा
दुरित - पाप.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.