A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वप्‍नांतरी जे भेटून गेले

स्वप्‍नांतरी जे भेटून गेले जागेपणी ते येईल का?
मौनातुन जे संतत झुलते ते आकारा घेईल का?

नीजही नाही जागही नाही
तरीही न भासे अधांतरी
मन जणू झाले निळे पाखरू, मलाही संगे नेईल का?

अवचित येथे अवचित तेथे
नकळत जादू कशी घडे
क्षण सारे जरी जातील उडुनी, क्षण हा मागे राहिल का?