A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वप्‍ने मनातली का

स्वप्‍ने मनातली का वार्‍यावरी विरावी?
का प्रीतीच्याच दैवी ताटातुटी असावी?

फिरलो तसाच मागे वचनात गुंतुनीही
नाही तसा परि मी, ठावे तुला मलाही
माझी व्यथा अशी ही मज सांगता न यावी
का प्रीतीच्याच दैवी ताटातुटी असावी?

देऊन शब्द झाली प्रीतीच पाठमोरी
मी वंचिताच आता झाले जगासमोरी
कोणी अशी कुणाची का वंचना करावी?
का प्रीतीच्याच दैवी ताटातुटी असावी?

ते दु:ख वेदना ती येथून पाहतो मी
त्या मूक आसवांचा आकांत साहतो मी
फुलत्या वसंतकाळी का वीज कोसळावी?
का प्रीतीच्याच दैवी ताटातुटी असावी?
वंचना - फसवणूक.