A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वरगंगेच्या काठावरती

स्वरगंगेच्या काठावरती वचन दिले तू मला
गतजन्मीची खूण सापडे, ओळखले का मला?

वदलीस तू, मी सावित्री ती
शकुंतला मी, मी दमयंती
नाव भिन्‍न परि मी ती प्रीती
चैतन्याचा पूर तेधवा गंगेला पातला

अफाट जगती जीव रजःकण
दुवे निखळता कोठुन मीलन
जीव भुकेला हा तुजवाचुन
जन्मांमधुनी पिसाट फिरता, भेट घडे आजला
गीत - शंकर वैद्य
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- अरुण दाते
राग - मारवा
गीत प्रकार - भावगीत
तेधवा - तेव्हा.
रज - धूळ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.