A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वर टिपेचा आज वेचा

स्वर टिपेचा आज वेचा ! रे उद्या, फुटणार काचा
जायचे जातील ! पाहू सोहळा; उरतील त्यांचा

विस्मरुया आज सारे रंग ज्वाळेचा चितेच्या
चुंबनाचा रंग प्राशू लाजओल्या रक्तिम्याचा

देहही नव्हता तपस्वी, जीवही नव्हता कलंदर
झोपताना फक्त कुरवाळून घ्याव्या विद्ध टाचा

संगतीला दोन हिरवे हात घेऊन चाललो मी,
थाटण्या संसार ग्रिष्माच्या शिवेवर; पावसाचा
गीत - संदीप खरे
संगीत - संदीप खरे
स्वर- शैलेश रानडे
गीत प्रकार - कविता

 

Print option will come back soon