A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वर उमटावे शुभंकरोति

माझ्या हाते मी उजळाव्या घरात माझ्या मंगलज्योती
सुखद असावी अशीच संध्या, स्वर उमटावे शुभंकरोति

रात्री थकुनी निजण्यापूर्वी, ओठी याव्या अभंग-ओवी
भूपाळीते आळवीत मी जागे व्हावे पुन्हा प्रभाती

दिवस सरावा करिता सेवा, कंटाळा मज मुळी न यावा
नव्या घरी मी उजळ करावी मराठमोळी जुनी संस्कृती

मी रांधावे मी वाढावे, तुटू न देता हळू जोडावे
कुणावरून तरी ओवाळावे, जीवन व्हावे एक आरती
रांधणे - शिजवणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.