A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
टाळ बोले चिपळीला

टाळ बोले चिपळीला, नाच माझ्यासंग
देवाजीच्या दारी आज रंगला अभंग

दरबारी आले रंक आणि राव
सारे एकरूप नाही भेदभाव
गाऊ नाचू सारे हो‍उनी निःसंग

जनसेवेपायी काया झिजवावी
घाव सोसुनिया मने रिझवावी
ताल देउनी हा बोलतो मृदंग

ब्रह्मानंदी देह बुडूनिया जाई
एक एक खांब वारकरी होई
कैलासाचा नाथ झाला पांडुरंग
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - राम कदम
स्वर- पं. भीमसेन जोशी, पं. वसंतराव देशपांडे
चित्रपट - भोळी भाबडी
राग - यमन
गीत प्रकार - भक्तीगीत, चित्रगीत
  
टीप -
• सहस्वर- विष्णू वाघमारे, जी. मल्लेश.
रंक - भिकारी / गरीब.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  पं. भीमसेन जोशी, पं. वसंतराव देशपांडे