A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
टाळ बोले चिपळीला

टाळ बोले चिपळीला नाच माझ्यासंग
देवाजीच्या दारी आज रंगला अभंग

दरबारी आले रंक आणि राव
सारे एकरूप नाही भेदभाव
गाउ नाचु सारे हो‍उनी निःसंग

जनसेवेपायी काया झिजवावी
घाव सोसुनिया मने रिझवावी
ताल देउनी हा बोलतो मृदंग

ब्रह्मानंदी देह बुडुनीया जाई
एक एक खांब वारकरी होई
कैलासाचा नाथ झाला पांडुरंग
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - राम कदम
स्वर- पं. भीमसेन जोशी, पं. वसंतराव देशपांडे
चित्रपट - भोळी भाबडी
राग - यमन
गीत प्रकार - भक्तीगीत, चित्रगीत
  
टीप -
• सहस्वर- विष्णू वाघमारे, जी. मल्लेश.
रंक - भिकारी / गरीब.

 

Print option will come back soon
  पं. भीमसेन जोशी, पं. वसंतराव देशपांडे