A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तार छेडिता बोल उमंगे

तार छेडिता बोल उमंगे
विठ्ठल रखुमाई पांडुरंगे

तुझ्यासारखा तूच खरोखर
जगताचा जगदीश मनोहर
माय माउली रखुमाई तर
वामांगी तव सदैव संगे

भक्तीसाठी आतुरलेला
भक्तांचा तू देव आगळा
तुझ्या लोचनी जगावेगळा
भाव रंगतो अनंतरंगे

शब्दोशब्दी अमृत ओतुनी
संतांची ती रसाळ वाणी
भावभक्तीने तुझिया चरणी
गाथा पोथी अभंग सांगे
वामांगी - डाव्या (वाम) बाजूस बसणारी ती- पत्‍नी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.