A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तार वाजे काळजाची

तार वाजे काळजाची
ओवी सुचे ज्ञानेशाची
आभाळाच्या कागदाची
सीमा झाली

इंद्रायणीचे वेल्हाळ
झुरुमुरू वाहे जळ
लाट होउनी निर्मळ
ओवी आली

समाधीस टेके माथा
चंद्र वेचिला मी हाता
जणू सूर्यासही नवी
प्रभा आली

काळजाच्या अक्षराला
स्पर्श अमृताचा झाला
जणू मुक्या प्रतिभेला
वाचा आली
प्रभा - तेज / प्रकाश.
वेल्हाळ - परम प्रीतिपात्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.