A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तांडा चालला रे गड्या

तांडा चालला रे गड्या तांडा चालला
आज हितं उद्या तिथं खेळ नवा मांडला

एक गाव सोडुनी दुसरं गाव जोडू या
मुशाफिरी चसती ही घडोघडी मोडू या
संसाराचा डोलारा पाठीवरी बांधला

वनवासी जिणं हे जल्माला लागलं
दु:खाचं काटंकुटं ठाई ठाई पेरलं
कधी सरंल वाट ही ठावं नाही कुणाला

हिरवळीचा बिछाना, धुक्याची रे वाकळ
रात कधी संपली, कधी झाली सकाळ
माकडीच्या माळाला झेंडा आज रोविला
तांडा - समुदाय / टोळी.
वाकळ - पांघरूण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.