A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तांडा चालला रे गड्या

तांडा चालला रे गड्या तांडा चालला
आज हितं उद्या तिथं खेळ नवा मांडला
तांडा चालला रे गड्या तांडा चालला

एक गाव सोडुनी दुसरं गाव जोडू या
मुशाफिरी वसती ही घडोघडी मोडू या
संसाराचा डोलारा पाठीवरी बांधला

वनवासी जिणं हे जल्माला लागलं
दु:खाचं काटंकुटं ठाई ठाई पेरलं
कधी सरंल वाट ही ठावं नाही कुणाला

हिरवळीचा बिछाना धुक्याची रे वाकळ
रात कधी संपली कधी झाली सकाळ
माकडाच्या माळाला झेंडा आज रोविला
तांडा - समुदाय / टोळी.
वाकळ - पांघरूण.

 

Random song suggestion
  अरुण सरनाईक, कृष्णा कल्ले