A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तनुविक्रय पाप महा

तनुविक्रय पाप महा । पापांच्या वसलें कळसीं ।
स्त्रीयांस भूषण लाज विनय हे कोमल भाव मनींचे ।
ते जाळाया धनार्थ नच तो देव घालि जन्मासीं ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संशयकल्लोळ
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.