A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
टप्‌ टप्‌ टप्‌ काय बाहेर

टप्‌ टप्‌ टप्‌ काय बाहेर वाजतंय्‌ ते पाहू
चल्‌ ग आई, चल्‌ ग आई, पावसांत जाऊ !

भिरभिरभिर अंगणांत बघ वारे नाचतात !
गरगर गरगर त्यासंगे चल गिरक्या घेऊ !

आकाशी गडगडते, म्हातारी का दळते?
गडड्‍गुडुम गडड्‍गुडुम ऐकत गे राहू !

ह्या गारा सटासटा आल्या चटाचटा
पट्‌ पट्‌ पट्‌ वेचुनिया ओंजळीत घेऊ !

फेर गुंगुनी धरू, भोवर्‍यापरी फिरू
"ये पावसा, घे पैसा", गीत गोड गाऊ !

पहा फुले, लता-तरू, चिमणि, गाय-वासरू
चिंब भिजती, मीच तरी का घरात राहू?
तरुवर - तरू / झाड.
लता (लतिका) - वेली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.