A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
टप टप टप थेंब वाजती

टप टप टप थेंब वाजती, गाणे गातो वारा
विसरा आता पाटी-पुस्तक मजेत झेला धारा
पाऊस आला रे पाऊस आला

घराघरावर, कौलारावर, आले झिमझिम पाणी
गुणगुणती झाडांची पाने हिरवी-हिरवी गाणी
अवतीभवती भिजून माती सुगंध भरला सारा

काळ्याभोर ढगांना झाली कोसळण्याची घाई
इवले इवले पंख फुलवुनी गाते ही चिऊताई
आनंदे हंबरती गाई समोर विसरून चारा