A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
टप टप टप थेंब वाजती

टप टप टप थेंब वाजती, गाणे गातो वारा
विसरा आता पाटी-पुस्तक मजेत झेला धारा
पाऊस आला रे पाऊस आला

घराघरावर, कौलारावर, आले झिमझिम पाणी
गुणगुणती झाडांची पाने हिरवीहिरवी गाणी
अवतीभवती भिजून माती सुगंध भरला सारा

काळ्याभोर ढगांना झाली कोसळण्याची घाई
इवले इवले पंख फुलवुनी गाते ही चिऊताई
आनंदे हंबरती गाई समोर विसरून चारा