A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ते गीत कोकिळे गा

ते गीत कोकिळे गा पुन्हा पुन्हा
लुब्ध तुझ्या गाण्याला मुग्ध भावना

तुझ्या गाण्याचे ऐकुन सूर
नदीनाल्यांस येती पूर
जललहरींतुनी प्रीत ये धावुनी
तरूवेलीस येई कल्पना

सप्तसूरांत होऊन दंग
विश्व गाण्यात होई गुंग
दंवबिंदूंतुनी गीत ये रंगुनी
सूर तालास देई चालना

तुझ्या कंठातले अमृताचे
गीत आहे तुझे मोलाचे
गोड गाण्यातले सूर हे आगळे
धुंद जिवास देई प्रेरणा
गीत- रमेश अणावकर
संगीत - दशरथ पुजारी
स्वर - उषा वर्तक
गीत प्रकार - भावगीत
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  उषा वर्तक