A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ते कसे ग ते कसे

ते कसे ग ते कसे?
देव्हार्‍यातिल देव जसे !

कोंदणातले ते रत्‍न जसे, तसेच त्यांचे तेज असे
पळभर माझ्यावाचुन त्यांना मुळीच बाई चैन नसे !
ते असे ग ते असे, देव्हार्‍यातिल देव जसे !

आणि सासरे तुझे कसे? मामंजी ग, बाई कसे?
रागिट चर्या, मनांत माया, मुळी वावगे खपत नसे
मामंजी ते बाई असे, फणसामधले गरे जसे !

आणि तुझी ती सासू कशी?
निर्मळ गंगामाय जशी
राग तयांचा आग परि त्या मायेलाही अंत नसे
सासुबाईंना 'आई' म्हणावे असेच मला वाटतसे !

नणंद बाई तुझी कशी?
लवंगी मिरची तिखट जशी
ठेंगणी ठुसकी, मुळांत रुसकी, नटण्यावाचून काम नसे
चुरुचुरू बोलतें, चहाड्या करतें, उणे सारखे काढितसे !

दीर तुझे ते बाई कसे, तुझे भाओजी सांग कसे?
आपण हसती, जगा हसविती, राग तयांचा येत नसे
भावावरती प्रेम असे की रामप्रभुंचे भरत जसे !
कोंदण - दागिन्यातील हिरे वगैरे भोवतीची घडण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  मालती पांडे, प्रमोदिनी देसाई