A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ते माझे घर ते माझे घर

ते माझे घर, ते माझे घर
जगावेगळे असेल सुंदर
असेल सुंदर !

नक्षिदार अति दार तयाचे
शिल्प तयावर बुद्धकलेचे
चक्रे वेली मूर्ति मनोहर !

अंगणि कमलाकृति कारंजे
वरी अप्सरा एक विराजे
झरतिल धारा ओलेतीवर !

आकार मोठा, तरीही बैठा
आतुन वेरुळ आणि अजिंठा
वरी लालसर असेल छप्पर !

पागोड्यांची शिखरे वळती
तशी छप्परे छपरावरती
कृष्णकमळिच्या वेली त्यावर !
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- पोस्टातली मुलगी
राग- ललत
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले