A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ते माझे घर ते माझे

ते माझे घर, ते माझे घर
जगावेगळे असेल सुंदर
असेल सुंदर!

नक्षिदार अति दार तयाचे
शिल्प तयावर बुद्धकलेचे
चक्रे, वेली, मूर्ति मनोहर!

अंगणि कमलाकृति कारंजे
वरी अप्सरा एक विराजे
झरतिल धारा ओलेतीवर!

आकार मोठा, तरीही बैठा
आतुन वेरुळ आणि अजिंठा
वरी लालसर असेल छप्पर!

पागोड्यांची शिखरे वळती
तशी छप्परे छपरावरती
कृष्णकमळिच्या वेली त्यावर!
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- पोस्टातली मुलगी
राग- ललत
गीत प्रकार - चित्रगीत