A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तेजोमय नादब्रह्म हे

तेजोमय नादब्रह्म हे

रुणझुणले काळजात, लखलखले लोचनांत
अंबरात, अंतरात, एकरूप हे

सृष्टीचा देव्हारा, दरवळला गाभारा
सर्व दिशा कांचनमय, पवन मंद मंगलमय
आरतीत तेजाच्या विश्व दंग हे

कुसुमांच्या हृदयातून स्‍नेहमयी अमृतघन
चोहिकडे करूणा तव, बरसून ये स्वरलाघव
परमेशा साद घालि तुझे रूप हे
कांचन - सोने.
गाभारा - देवालयात देवाची मूर्ती असते तो अंतर्भाग.

 

Print option will come back soon
  आरती अंकलीकर-टिकेकर, सुरेश वाडकर