A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तेजोमया हे चिन्मया

तेजोमया हे चिन्मया
उजळून या तिमिरात या

नैराश्य हे जावो दुरी
नवचेतना उगवो उरी
विकसून या कुसुमांत या

किराणांमध्ये बुडू दे मला
मनमोकळे उडू दे मला
विहगांपरी गगनात या

ज्योतिर्मया सृष्टी नवी
बघण्यास द्या दृष्टी नवी
नव सूर्य व्हा हृदयात या
चिन्मय - चैतन्यमूर्ती / शुध्द ज्ञानाने, बुद्धीने (ईश्वर, ब्रह्म) युक्त.
विहंग - विहग, पक्षी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.