A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
थांबते मी रोज येथे

थांबते मी रोज येथे जी तुझ्यासाठी
बोलणे ना बोलणे रे ते तुझ्या हाती

मधुर स्वप्‍ने मीलनाची लाविती मज वेड का ती
रंगवीण्या स्वप्‍न माझे पाहिजे मज तूच रे
रंगणे ना रंगवीणे ते तुझ्या हाती

अळविती मजला तया मी टाकिते झिडकारुनी
अळविते तुज तान भरुनी याचनेची रागिणी
ऐकणे ना ऐकणे रे ते तुझ्या हाती

उपवनी सुमने उमलती, भ्रमर ते मधुगंध लुटती
हृदय-पुष्प तुला दिले जे एकदा उमले
चुंबिणे ना चुंबिणे रे ते तुझ्या हाती
गीत - दत्ता डावजेकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर- आशा भोसले
गीत प्रकार - भावगीत
उपवन - बाग, उद्यान.
सुमन - फूल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.