A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ठाऊक नाही मज काही

ठाऊक नाही मज काही !
ठाऊक आहे का तुज काही,
कशी होती रे माझी आई?

मऊ जशी ती साय दुधाची
होती आई का तशी मायेची?
बागेतील ते कमल मनोहर
आई होती का तशीच सुंदर?
देवाघरी का एकटी जाई?
ठाऊक आहे का तुज काही,
कशी होती रे माझी आई?

चिउकाऊची कथा चिमुकली
सांगत होती का ती सगळी?
अम्हांसारखे शुभंकरोती
म्हणे रोज का देवापुढती?
गात असे का ती अंगाई?
ठाऊक आहे का तुज काही,
कशी होती रे माझी आई?

मऊ सायीहून आई प्रेमळ !
गंगेहून ती आहे निर्मळ
अमृताचे घास भरविते
आभाळापरि माया करिते
आईवाचुन मीही विरही
ठाऊक आहे का तुज काही,
कशी होती रे माझी आई?

 

  स्‍नेहल भाटकर, वसुमती दोंदे