A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ती गेली तेव्हा रिमझिम

ती गेली तेव्हा रिमझिम
पाऊस निनादत होता
मेघात अडकली किरणे
हा सूर्य सोडवित होता

ती आई होती म्हणुनी
घनव्याकुळ मीही रडलों
त्यावेळी वारा सावध
पाचोळा उडवित होता

अंगणात गमले मजला
संपले बालपण माझे
खिडकीवर धुरकट तेव्हा
कंदील एकटा होता

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.