A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तिन्हिसांजेला प्रभुचरणांशी

तिन्हिसांजेला प्रभुचरणांशी एक नित्य प्रार्थना
तिमिर जळू दे, ज्योत उजळु दे हीच मनोकामना

ओलांडून हा सोनउंबरा लक्षुमी आली घरी
सरस्वतीचा हात धरुनी तिला पूजुया उरी
सौभाग्याचे अभंग लेणे जपु या कुंकुंमखुणा

वत्‍सलतेचा गहिवर जेथे, स्पर्श प्रभुचा तेथे
‍होऊन मुरली घन:श्यामाची गोकुळनगरी गाते
तोच फुलांना जागविणारा, विश्वाची प्रेरणा

वाळवंटी ही कृष्णकमलिनी होऊन मीरा झुरते
ठायी ठायी रूप तयाचे ध्यानामधुनी दिसते
जन्‍म होऊ द्या नृत्य हरीचे मंगलमय चेतना
चेतना - जीवनशक्ती / अंत:प्रेरणा / स्फूर्ती / ऊर्जा.
ठाय - स्थान, ठिकाण.
लेणे - वस्‍त्र / अलंकार / भिंतीवरील अथवा दगडावरील कोरीव काम.