A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तो म्हणाला सांग ना

तो म्हणाला सांग ना गे मी तुझा ना साजणी
ती म्हणाली रत्‍न राया मी तुझ्या रे कोंदणी

तो म्हणाला प्रेम म्हणजे वेड मजला वाटते
ती म्हणाली गोड अन् ते ओढ जीवा लाविते

तो म्हणाला भावनेचे खेळ सारे नाचरे
ती म्हणाली जीवनाचा भावना आधार रे

तो म्हणाला प्रीत करिते दो जीवांची एकता
ती म्हणाली होय ना? मग का अशी ही दूरता?
कोंदण - दागिन्यातील हिरे वगैरे भोवतीची घडण.

 

Print option will come back soon