A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तोचि खरा साधू

रंजल्या जिवाची गांजल्या जिवाची
मनी धरी खंत
तोचि खरा साधू, तोचि खरा संत

गोरगरिबांना धरूनिया पोटी
पुसुनिया आसू घास देई ओठी
पुण्यवान ऐसा धरी मोक्षपंथ

जगाचे कल्याण हीच खरी भक्ती
उपकार सेवा हीच खरी मुक्ती
ठायि ठायि त्याची रूपे ही अनंत

अंधारात होई आंधळ्याची काठी
पांगळ्याला घेई आपुलिया पाठी
जनी जनार्दनी पाहे भगवंत
ठाय - स्थान, ठिकाण.
रंजलेगांजले - त्रासलेले, पीडलेले.

 

Print option will come back soon