A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तोचि खरा साधू

रंजल्या जिवाची गांजल्या जिवाची
मनी धरी खंत
तोचि खरा साधू, तोचि खरा संत

गोरगरिबांना धरूनिया पोटी
पुसूनिया आसू घास देई ओठी
पुण्यवान ऐसा धरी मोक्षपंथ

जगाचे कल्याण हीच खरी भक्ती
उपकार सेवा हीच खरी मुक्ती
ठायी ठायी त्याची रूपे ही अनंत

अंधारात होई आंधळ्याची काठी
पांगळ्याला घेई आपुलिया पाठी
जनीजनार्दनी पाहे भगवंत
ठाय - स्थान, ठिकाण.
रंजलेगांजले - त्रासलेले, पीडलेले.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.