A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू असता तर कधी नयनांनी

तू असता तर कधी नयनांनी
अश्रु ढाळले नसते झरझर

तू असता तर देवापुढती
शरणांगत मी झाले नसते
म्हटले नसते अगतिक होऊन
करुणा कर तू या दीनेवर

तू असता तर मायपित्यांचे
छत्र कृपेचे ढळले नसते
होऊन दुबळी अनाथ अशी ही
पडले नसते मी उघड्यावर

तू असता तर प्रीत तुझीही
दुःखद झाली नसती कधीही
रडते तीही, रडते मीही
काय करु मी तू नसल्यावर?

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.