A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तूं बोलल्याविना मी

तूं बोलल्याविना मी नाहींच बोलणार
बोलाविल्याविना ना पाऊल टाकणार

पुसल्याविना स्वयें तूं नाहींच सांगणार
पाहून रीत तूझी तैसाच वागणार !

लहरी मनांस तूझ्या मी कोणत्या उपायें-
रिझवूं शकेन, याचि ना कल्पना मना ये

झालीस या जिवाची जर तूं कधीं धनीण,
होईन आपुलें कां आयुष्य सौख्यपूर्ण?

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.