A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू बुद्धि दे तू प्रकाश दे

तू बुद्धि दे, तू प्रकाश दे, नवचेतना विश्वास दे
जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे

सापडेना वाट ज्यांना हो तयांचा सारथी
हरवले आभाळ ज्यांचे हो तयांचा सोबती
करिती तुझी जे साधना त्यांना तुझा सहवास दे

सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती
नीती ना ही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती
पंखात ह्या बळ दे नवे, झेपावण्या आकाश दे
गीत - गुरु ठाकूर
संगीत - निलेश मोहरीर
स्वर- विद्या करलगीकर
गीत प्रकार - प्रार्थना, मालिका गीते
  
टीप -
• मालिका गीत- कुलवधू, वाहिनी- झी मराठी.
चेतना - जीवनशक्ती / अंत:प्रेरणा / स्फूर्ती / ऊर्जा.