A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तूं माझी अन्‌ तुझा मीच

'तूं माझी अन्‌ तुझा मीच' ही खातर ना जोंवरी
प्रीतिची हूल फुकट ना तरी !

गालाला पडते खळी मला पाहुनी
ही नजर पाहते धरणी न्याहाळुनी !
भयभीत प्रीत थरकते लीन लोचनीं
ओठांची थरथरत पाकळी, बोल गडे, झडकरी !
प्रीतिची हूल फुकट ना तरी?

जिवाजिवाची अभंग जडली जोड असे ही जरी,
भीति मग कोणाची अंतरीं?
ही गांठ भिडेची तांत गळ्या लाविल
हिरव्याचीं पिवळीं पानें हीं होतिल !
प्रीतिच्या फुलाचा वास उडुनि जाइल
फसाल पुरत्या, बसाल गाळित घळघळ अश्रू-झरी !
प्रीतिची हूल फुकट ना तरी?
तांत - धागा / आतड्याची तार.
१९२४ सालीं प्रसिद्ध स्कॅन्डिनेव्हियन नाटककार ब्यर्न्‌सन्‌ ( Bjornson ) याचें गाँट्लेट्‌ हे नाटक माझ्या वाचनांत आले. ग्रंथकाराने निवडलेला विषय मला कमालीचा आवडला; परंतु एकंदर मांडणी, विचारसरणी व त्याने काढलेला निष्कर्ष हीं मला तितकींशी आवडली नाहींत व कांहीं कांहीं ठिकाणीं तर माझा त्या श्रेष्ठाशीं तीव्र मतभेदही होऊं लागला; अशा मनःस्थितीत असतांना माझ्या मनांत विषय तोच घेऊन त्याचें स्वतंत्र प्रतिपादन करावें अशी इच्छा गेलीं आठ नऊ वर्षे एकसारखी खेळत राहिली आणि त्या इच्छेचे मूर्त स्वरूप म्हणजेच प्रस्तुतचें नाटक होय.

या नाटकांत घातलेल्या दोन्ही कविता माझे कविमित्र श्री. अनंत काणेकर यांच्या आहेत. श्रेष्ठ व कलावंत कवि या दृष्टीने श्री. काणेकर हे सर्वांस परिचित आहेतच. त्यांची निवडक कविता 'चांदरात' या नांवाखाली श्री. प्र. श्री. कोल्हटकर हे लवकरच प्रकाशक या नात्यानें छापीत आहेत. पुस्तक प्रसिद्ध होण्याच्या आंतच मला त्यांतील दोन उत्कृष्ट कविता घेऊं दिल्याबद्दल मी प्रकाशक व लेखक यांचा ऋणी आहे.
(संपादित)

श्रीधर विनायक वर्तक
'आंधळ्यांची शाळा' या नाटकाच्या प्रस्तावनेतून.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर संदर्भ लेख