A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तूं माझी अन्‌ तुझा मीच

तूं माझी अन्‌ तुझा मीच ही खातर ना जोंवरी
प्रीतिची हूल फुकट ना तरी

गालाला पडते खळी मला पाहुनी
ही नजर पाहते धरणी न्याहाळुनी
भयभीत प्रीत थरकते लीन लोचनीं
ओंठाची थरथरत पाकळी बोल गडे झडकरी
प्रीतिची हूल फुकट ना तरी

जिवाजिवाची अभंग जडली जोड असे ही जरी
भीति मग कोणाची अंतरीं
ही गांठ भिडेची तांत गळ्या लाविल
हिरव्याचीं पिवळीं पानें हीं होतिल
प्रीतिच्या फुलाचा वास उडुनि जाइल
फसाल पुरत्या बसाल गाळित घळघळ अश्रू झरी
प्रीतिची हूल फुकट ना तरी
तांत - धागा / आतड्याची तार.
१९२४ सालीं प्रसिद्ध स्कॅन्डिनेव्हियन नाटककार ब्यर्न्‌सन्‌ ( Bjornson ) याचें गाँट्लेट्‌ हे नाटक माझ्या वाचनांत आले. ग्रंथकाराने निवडलेला विषय मला कमालीचा आवडला; परंतु एकंदर मांडणी, विचारसरणी व त्याने काढलेला निष्कर्ष हीं मला तितकींशी आवडली नाहींत व कांहीं कांहीं ठिकाणीं तर माझा त्या श्रेष्ठाशीं तीव्र मतभेदही होऊं लागला; अशा मनःस्थितीत असतांना माझ्या मनांत विषय तोच घेऊन त्याचें स्वतंत्र प्रतिपादन करावें अशी इच्छा गेलीं आठ नऊ वर्षे एकसारखी खेळत राहिली आणि त्या इच्छेचे मूर्त स्वरूप म्हणजेच प्रस्तुतचें नाटक होय.

या नाटकांत घातलेल्या दोन्ही कविता माझे कविमित्र श्री. अनंत काणेकर यांच्या आहेत. श्रेष्ठ व कलावंत कवि या दृष्टीने श्री. काणेकर हे सर्वांस परिचित आहेतच. त्यांची निवडक कविता 'चांदरात' या नांवाखाली श्री. प्र. श्री. कोल्हटकर हे लवकरच प्रकाशक या नात्यानें छापीत आहेत. पुस्तक प्रसिद्ध होण्याच्या आंतच मला त्यांतील दोन उत्कृष्ट कविता घेऊं दिल्याबद्दल मी प्रकाशक व लेखक यांचा ऋणी आहे.
(संपादित)

श्रीधर विनायक वर्तक
दि. १ जुलै १९३३
'आंधळ्यांची शाळा' या नाटकाच्या पुस्तकाच्या द्वितीयावृत्ती प्रस्तावनेतून.
सौजन्य- श्रीधर विनायक वर्तक (प्रकाशक)

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर संदर्भ लेख

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.