A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू माझ्या स्वप्‍नांची कल्पना

तू माझ्या स्वप्‍नांची कल्पना
माझ्या मनाची संजीवनी तू
युगायुगांची प्रिया!

स्वर्ग सोडुनी धरती वरती
आले प्रिया मी तुझ्याचसाठी
आले सख्या मी तुझ्याचसाठी
शिल्पकला ही सजीव झाली
नितांत सुंदर किमया!

तुला बघुनी मोहून गेलो
तुला भेटण्या आतुर झालो
स्पर्श मानवी होता जाईल
बहार सारी विलया!