A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू नसता मजसंगे वाट

तू नसता मजसंगे वाट ही उन्हाची
संगतीस एकाकी वेदना मनाची!

मादक तो पुष्पराग श्वास ते सुगंधी
ओझरते स्पर्श खुळे ती नवखी धुंदी
विरहाची दीर्घ युगे मीलने क्षणाची!

क्षण यावे जवळ जरा फिरून दूर जावे
अर्ध्यावर तुटून सूर गीत ओघळावे
देव म्हणू दैव म्हणू योजना कुणाची?
गीत- शान्‍ता शेळके
संगीत - मीना खडीकर
स्वर - उषा मंगेशकर
गीत प्रकार - भावगीत